srodowisko

A teraz chwila prawdy, czy zastanawiałaś się kiedyś jaki wpływ mają odpady podpasek i tamponów wykonane z materiałów syntetycznych wyrzucane co miesiąc na wysypiska śmieci (bądź, co gorsze, do kanalizacji)? A czy zastanawiają się nad tym producenci?

Miesięcznie w Polsce 10 milionów kobiet produkuje 150 milionów zużytych podpasek higienicznych, po roku zdołały by dziewięciokrotnie wyłożyć nimi cały równik kuli ziemskiej.

Na nieszczęcie większość naszych systemów kanalizacyjnych po prostu odprowadza ścieki do rzek, bez jakiegokolwiek oczyszczania. Oznacza to nie tylko zwiększenie zanieczyszczeń wód odpadami, które nie ulegają biodegradacji, ale również skażenie ich bakteriami i wirusami (wyrzucona podpaska tworzy w sobie najlepsze warunki rozwoju wszelkiego rodzaju bakterii). Wzrastająca liczba chorób związanych z kąpielami wskazuje na to, jak poważny jest to problem i jaka czeka nas przyszłość. Zastanów się co zostawiasz swoim dzieciom i wnukom: jaka woda będzie płynąć w rzekach (jak również w twoim kranie), jakim będą oddychać powietrzem, gdzie spędzać wolny czas.

Polacy oczekują praktycznych informacji o tym jak dbać o środowisko i są gotowi do podejmowania działań proekologicznych. Jednocześnie niewiele osób zdaje sobie sprawę, że takie działania mogą przynieść znaczące korzyści finansowe. Czynnikiem najsilniej różnicującym podejmowanie działań ekologicznych jest posiadanie wiedzy na ten temat. Im lepsze poinformowanie, tym powszechniejsze świadome działanie. Ostatecznie to nasze środowisko i my sami płacimy za to – naszymi pieniędzmi i naszym zdrowiem.