Podpaski bawełniane a ekologia

A teraz chwila prawdy, czy zastanawiała¶ się kiedy¶ jaki wpływ maj± odpady podpasek i tamponów wykonane z materiałów syntetycznych wyrzucane co miesi±c na wysypiska ¶mieci (b±dĽ, co gorsze, do kanalizacji)? A czy zastanawiaj± się nad tym producenci?

Miesięcznie w Polsce 10 milionów kobiet produkuje 150 milionów zużytych podpasek higienicznych, po roku zdołały by dziewięciokrotnie wyłożyć nimi cały równik kuli ziemskiej.

Na nieszczę¶cie większo¶ć naszych systemów kanalizacyjnych po prostu odprowadza ¶cieki do rzek, bez jakiegokolwiek oczyszczania. Oznacza to nie tylko zwiększenie zanieczyszczeń wód odpadami, które nie ulegaj± biodegradacji, ale również skażenie ich bakteriami i wirusami (wyrzucona podpaska tworzy w sobie najlepsze warunki rozwoju wszelkiego rodzaju bakterii). Wzrastaj±ca liczba chorób zwi±zanych z k±pielami wskazuje na to, jak poważny jest to problem i jaka czeka nas przyszło¶ć. Zastanów się co zostawiasz swoim dzieciom i wnukom: jaka woda będzie płyn±ć w rzekach (jak również w twoim kranie), jakim będ± oddychać powietrzem, gdzie spędzać wolny czas.

Polacy oczekuj± praktycznych informacji o tym jak dbać o ¶rodowisko i s± gotowi do podejmowania działań proekologicznych. Jednocze¶nie niewiele osób zdaje sobie sprawę, że takie działania mog± przynie¶ć znacz±ce korzy¶ci finansowe. Czynnikiem najsilniej różnicuj±cym podejmowanie działań ekologicznych jest posiadanie wiedzy na ten temat. Im lepsze poinformowanie, tym powszechniejsze ¶wiadome działanie. Ostatecznie to nasze ¶rodowisko i my sami płacimy za to - naszymi pieniędzmi i naszym zdrowiem.Dlaczego podpaski bawełniane?

Niewiele z nas jednak zdaje sobie sprawę z konsekwencji jakie niesie za sobą używanie tych produktów wykonanych z tworzyw syntetycznych i jak wpływa to na nasze zdrowie.

Podpaski bawełniane to